تبلیغات
- تعریف حق معنوی مؤلف
- پیشینة حق معنوی مؤلف
- پیشینة حق معنوی مؤلف در حقوق ایران
- پیشینة حق معنوی مؤلف در کنوانسیون‎های بین‎المللی
- حق معنوی غیر قابل انتقال است
- حق معنوی محدود به زمان و مکان نیست
- حق حرمت نام و عنوان مؤلف «Droit a la paternite»
- ضمانت اجرای حمایت از حق معنوی مؤلف
- فقهای اهل سنت در تعمیم ثبوت رؤیت هلال
- امکان رؤیت, با نبود مانع ماه
- اثبات جرائم منافی عفت
- جرائم منافی عفت
- جرائم منافی عفت مستلزم حد
- جرائم مستلزم تعزیر و مجازات‌های بازدارنده
+ نوشته شده توسط Mahnia در جمعه، ۱۲ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۶:۰۹ بعد از ظهر، ۳۵ بازدید ، بدون دیدگاه
هیچ نظری برای این نوشته وجود ندارد، شما اولین نظر را بنویسید ...
 captcha