تبلیغات

جرایم مربوط به بهداشت اماکن عمومی‌

جرایم علیه بهداشت عمومی‌

موقعیت جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی از نظر مطلق و مقید بودن

تخلفات انتظامی‌در امور دارویی

تخلفات انتظامی‌در امور پزشکی

تفاوت جرم با تخلف انتظامی‌

تعریف تخلفات انتظامی

تفاوت جرایم بهداشتی و درمانی و دارویی با تخلفات انتظامی‌

ارکان تشکیل دهندة جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی

مفهوم جرایم دارویی

مفهوم جرایم درمانی

مفهوم جرایم بهداشتی

تاریخچة جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در حقوق ایران

تاریخچة جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی

قاچاق جنسی در قالب بزه دیده محوری و زن محوری

قاچاق جنسی از کشورهای اروپای شرقی و مرکزی به کشورهای عضو اتحادیه اروپا

بازداشت محکوم علیه غایب

اعتراض ثالث به توقیف اموال

فروش اموال توقیف شده

نحوه اجرای حکم در مورد مراجع دولتی و شهرداریها

اجرای حکم مالی به طرفیت ورثه

اجرای حکم در مورد امور حسبی

توقیف اموال نزد شخص ثالث

نحوه توقیف اموال

دستور توقیف اموال

توقیف حقوق مستخدمین

توقیف اموال غیرمنقول

توقیف اموال منقول

اجرای حکم ورشکستگی و اجرای حکم نسبت به تاجر ورشکسته

اجرای حکم در منقول و غیرمنقول

اجرای حکم به تسلیم سند

اجرای حکم به تنظیم سند

اجرای حکم خلع ید

اجرای حکم تخلیه

 

 

+ نوشته شده توسط Mahnia در سه شنبه، ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۷:۱۹ بعد از ظهر، ۲۵ بازدید ، بدون دیدگاه
هیچ نظری برای این نوشته وجود ندارد، شما اولین نظر را بنویسید ...
 captcha