تبلیغات
- مقررات راجع به پیشگیری و مجازات چک بلامحل
- تکلیف بانک به ثبت اختلالات راجع به پرداخت
- محتوی ثبت اختلال عدم پرداخت
- ارسال تأییدیه یا اخطاریه به ذینفع چک
- ارسال اخطاریه توسط بانک به دارنده حساب
- مهلت ارسال اخطاریه، ضمانت اجرا
- ممنوعیت بانکی – آثار
- اعلام اختلال در پرداخت به بانک فرانسه – آگهی عدم پرداخت
- ابطال اعلامیه اختلال در پرداخت
- اختیار اعطایی به صادر کننده چک جهت عادی سازی حساب
- مهلت رفع موجبات عدم
- اولین طریق عادی سازی حساب: پرداخت وجه چک
- دومین طریق عادی سازی حساب: تأمین محل کافی
- جریمه ابراکننده (penalite Liberatoire
- آثار عادی سازی، ارایه تأییدیه به دارنده
+ نوشته شده توسط Mahnia در جمعه، ۱۲ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۶:۱۰ بعد از ظهر، ۳۴ بازدید ، بدون دیدگاه
- عادی سازی حساب،اطلاعات بانک فرانسه
- اعلام نقض ممنوعیت به بانک فرانسه
- جمع آوری اطلاعات توسط بانک فرانسه، مونوپول
- آیا تملیک بصرف انشاء عقد صورت میگیرد یا اقدام دیگری لازم است
- کلی معین یا در حکم عین معین
- آیا بقایا واعضای بدن انسان میتواند مبیع باشد
- موافقت ولی میت ازنظر حقوقی چه جایگاهی دارد
- بیع اموال غیرمنقول تبعی یا غیرمنقولی که به تبع اعمال انسان منقول میشود
- بیع حقوق مالی
- عدم مسؤولیت کیفری به جهت اختلال مشاعر
- اقدامات قابل اجرا بر روی مجرمین مختل المشاعر
- عدم مسؤولیت کیفری به سبب اختلال روانی دانمارک
- عدم سوولیت کیفری به سبب اختلال روانی اسپانیا
- عدم مسؤلیت کیفری به علت اختلال مشاعر ایتالیا
- عدم مسؤولیت کیفری به جهت اختلالات روانی هلند
+ نوشته شده توسط Mahnia در جمعه، ۱۲ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۶:۰۹ بعد از ظهر، ۳۰ بازدید ، بدون دیدگاه
- تعریف حق معنوی مؤلف
- پیشینة حق معنوی مؤلف
- پیشینة حق معنوی مؤلف در حقوق ایران
- پیشینة حق معنوی مؤلف در کنوانسیون‎های بین‎المللی
- حق معنوی غیر قابل انتقال است
- حق معنوی محدود به زمان و مکان نیست
- حق حرمت نام و عنوان مؤلف «Droit a la paternite»
- ضمانت اجرای حمایت از حق معنوی مؤلف
- فقهای اهل سنت در تعمیم ثبوت رؤیت هلال
- امکان رؤیت, با نبود مانع ماه
- اثبات جرائم منافی عفت
- جرائم منافی عفت
- جرائم منافی عفت مستلزم حد
- جرائم مستلزم تعزیر و مجازات‌های بازدارنده
+ نوشته شده توسط Mahnia در جمعه، ۱۲ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۶:۰۹ بعد از ظهر، ۳۵ بازدید ، بدون دیدگاه
فهرست جرائم منافی عفت در قانون مجازات اسلامی
- ادلة اثبات دعوی جزائی
- ادلة خاص اثبات جرائم منافی عفت
- نقد و بررسی دلایل اثبات جرائم منافی عفت
- اثر انتقالی پژوهش در احکام کیفری
- اصل قانونی بودن جرم و مجازات
- معاشرت مسلمانان با کافران
- جایز بودن معاشرت مسمانان با کافران
- حد و مرزهای معاشرت با کافران
- بازداشتن از ارتباط با کافران مستکبر
- پاک بودن ذاتی اهل کتاب
- انسانیت و جرائم علیه آن
- انگاره های بین المللی شدن حقوق کیفری بازرگانی
- اشخاص و نهادهای مسئول اجرای محکومیت ها
- رئیس دادگستری استان و شهرستان
+ نوشته شده توسط Mahnia در جمعه، ۱۲ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۶:۰۹ بعد از ظهر، ۳۷ بازدید ، بدون دیدگاه
- قاضی صادر کننده حکم
- نحوه اجرای محکومیت های کیفری
- اهداف مقنن اسلامی در تحمیل محکومیتهای کیفری
- مفهوم و تاریخ پژوهش تطبیقی درحقوق جزا
- کارکردهای امروزی پژوهشهای جزایی تطبیقی
- تحقیق در حقوق تطبیقی‎ تقنینی
- تحقیق در حقوق تطبیقی نظری
- وسایل و روشهای پژوهش جزایی تطبیقی
- محدودیتهای پژوهش حقوق تطبیقی
- اوتانازیای غیرفعال ( Passive )
- اوتانازیای فعال ( Active )
- اوتانازیای غیرارادی ( Involuntary euthanasia )
- تجربه هلند در مورد اوتانازیا
- مقابله اروپا با قانون اوتانازیا هلند
+ نوشته شده توسط Mahnia در جمعه، ۱۲ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۶:۰۸ بعد از ظهر، ۳۳ بازدید ، بدون دیدگاه
- اعتقادات مذهبی در مورد اوتانازیا
- اوتانازیا از دیدگاه قانون
- تأملی بر ماهیت کیفر ارتداد
- مخالفت احکام مرتد با «لا اکراه فی الدین»
- آثار ارتداد بر دولت اسلامی
- ارتداد، به «تعدی به حقوق دیگران»
- کیفر ارتداد، حکم حکومتی
- حکم حکومتی ارتداد و شیوه بازشناسی آن
- فضای صدور حکم قتل مرتد
- شرایط مختلف ارتداد
- ماهیّت تعزیری حکم مرتد
- تعبیرات فقها در باره کیفر مرتد
- انعطاف‏پذیری کیفر مرتد در قرآن
- انعطاف‏پذیری کیفر مرتد در روایات
- آیا طبیب ضامن است؟
+ نوشته شده توسط Mahnia در جمعه، ۱۲ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۶:۰۸ بعد از ظهر، ۲۹ بازدید ، بدون دیدگاه
- معانی ضمان و موارد استعمال آن
- ضمان کدام طبیب ضامن است؟
- ضمان طبیب جاهل
- ضمان طبیب مقصر
- اثبات ضمان طبیب
- نظر غیر مشهور (عدم ضمان طبیب)
- عوامل سقوط ضمان طبیب
- ایا غیر از دیه سایر ضررهای ناشی از جرم باید پرداخت شود؟
- مقصود از لا ضرر چیست ؟
- آیات قرآن و شرط اسلام در ذبح کننده
- قسامه در روایات و کلمات فقها
- مبدا تشریع قسامه و حکمت آن
- موضوع قسامه و مورد آن
- شرط وجود لوث و اتهام
- حصول ظن برای قاضی در تحقق لوث
+ نوشته شده توسط Mahnia در جمعه، ۱۲ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۶:۰۷ بعد از ظهر، ۳۰ بازدید ، بدون دیدگاه
- حق قسم در قسامه
- تعداد قسامه در اعضا
- قصاص یا دیه در قسامه اعضا
- مفهوم عدد در قسامه
- برابری یا عدم برابری دیه زن و مرد
- اعتبار شهادت زن در اثبات دعوی و جرم
- مبانی حکم دیه‏و مقررات متفاوت آن‏در مورد زن و مرد در قانون‏ مجازات
- روایات تشریع دیه
- نقد و بررسی دیدگاه نابرابری دیه زن و مرد
- روایات نابرابری دیه زن و مرد با دلالت التزامی
- روایات نابرابری قصاص اعضای زن و مرد پس از رسیدن به یک سوم
- پایین‏تر بودن ارزش زن نسبت‏ به مرد
- پایین‏تر بودن نقش زن در وضعیت اقتصادی
- بررسی فقهی ـ اقتصادی ابزارهای جایگزین اوراق قرضه
- ماهیت حقوقی عملیات بازار باز
+ نوشته شده توسط Mahnia در جمعه، ۱۲ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۶:۰۷ بعد از ظهر، ۳۴ بازدید ، بدون دیدگاه
- علتهای موفق نبودن عملیات بازار باز در ایران
- تجربه عملیات بازار باز در ایران
- اوراق قرضه بدون بهره دولتی
- ارزیابی اوراق قرضه بدون بهره
- اوراق خرید نسیه دولتی
- ارزیابی اوراق خرید نسیه دولتی
- اوراق مضاربه دولتی
- ارزیابی اوراق مضاربه دولتی
- اوراق مشارکت دولتی
- ارزیابی اوراق مشارکت دولتی
- گواهیهای سپرده مشارکتی انتقال پذیر
- رفع بعضی نواقص قانون 1304 بکمک دکترین و رویه قضائی
- بررسی تطبیقی اختلاس و تصرف غیر قانونی در حقوق کیفری ایران
- رکن مادی اختلاس و تصرف غیر قانونی
- رفتار مجرمانه تصرف غیر قانونی
+ نوشته شده توسط Mahnia در جمعه، ۱۲ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۶:۰۶ بعد از ظهر، ۲۴ بازدید ، بدون دیدگاه
- توجه به پوشش مردم در نظام حقوقی ایران
- مبانی جرم انگاری نحوه پوشش در حکومت پهلوی
- مبانی جرم انگاری نحوه پوشش ایران
- مبانی جرم انگاری نحوه پوشش پس از انقلاب اسلامی
- تعاریف تجاوز و بررسی عنصر مادی
- عنصر روانی و وظایف حاکمیت یا تصدی دولت در اعلام جرم
- اختیارات فوق العاده به دستگاه اجرایی
- بزهکاری زنان و مسئولیت کیفری مخففه
- پرداخت دیه در قتل خطأی محض
- فرار از حفره رجم
- پیوند عضو پس از قصاص
- آیا وجدانیات فقهی ضابطه پذیرند؟
- آیا ضابطه مند کردن وجدانیات فقهی لازم یا مفید است؟
+ نوشته شده توسط Mahnia در جمعه، ۱۲ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۶:۰۶ بعد از ظهر، ۳۴ بازدید ، بدون دیدگاه